QuoVadis Research @ FEI

Kontakt

Adresa vydavateľa a redakcie:

Redakcia časopisu QuoVadis Research @ FEI

Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky

Letná 9

042 00 Košice

Slovenská republika

Email:

quovadis (at) fei.tuke.sk