QuoVadis Research @ FEI

QuoVadis Research @ FEI

Časopis má otvorený prístup, to znamená, že zverejnené vedecké články sú voľne k dispozícii, je možné ich kopírovať, distribuovať alebo tlačiť a tiež používať na akýkoľvek iný zákonný účel bez predchádzajúceho povolenia vydavateľa alebo autora.

2018 (roč. 1) - číslo 1

2019 (roč. 2) - číslo 1

2019 (roč. 2) - číslo 2

2020 (roč. 3) - číslo 1

2020 (roč. 3) - číslo 2

2021 (roč. 4) - číslo 1